Ukážkové hodiny

Rodinné centrum HVIEZDIČKA Vás srdečne pozýva na úvodné hodiny kurzov

AKTIVITA Deň úvodnej lekcie Kontakt
Hocus Lotus – 1. level – angličtina pre škôlkárov Pondelok 12.9. o 16:30 Slavka Polgárová, 0903 121 999
mc.hviezdicka.bb@gmail.com
Hocus Lotus – 1. level – doobedný kurz pre detičky od 1,5/2 rokov Streda 7.9. o 9:30
Streda 21.9. o 9:30
Hocus Lotus – 2. level Pondelok 12.09. o 17:30
HVIEZDIČKOVSKÝ BÁDATEĽKO – aktivity na podporu zmyslového rozvoja detí Utorok  6.9. o 9:30
Tanečno-pohybová prípravka - Holiday - pre deti od 1,5/2 rokov Štvrtok 8.9. o 9:30
CUPI-LUPI SALSA Streda 7.9. o 10:45 Janka Cupáková, 0915 509780
Cvičenie na fitloptách Piatok 9.9. o 9:00 Gabriela Slezáková, 0905 145 502
slezakova.gabriela@gmail.com
Predpôrodná príprava (klub budúcich mamičiek)
Laktačné poradenstvo

Miška Pražienková, 0948 206 017
YAMAHA – hudobná škola (externá aktivita) Pondelok 5.9. o 9:00 Tonka Plintovičová, 0908 977947OSTATNÉ PREBIEHAJÚCE AKTIVITY:

FIT Mamina – cvičenie pre maminy s detičkami v nosičoch Pondelok o 10:30 – Mestský park Janka Cingelová, 0908 812 818 Janka Oravcová, 0908 064 044PRIPRAVUJEME:

Tvorivé dielničky pre najmenších a poobedné pre škôlkárov
APR – kurz rodičovstva


Záujem o kurz nahláste inštruktorke kurzu telefonicky alebo mailom.
Kurzy sa začnú len pri dostatočnom počte účastníkov, kapacita kurzu je obmedzená. O začatí kurzu vás inštruktorka oboznámi smskou.

Tešíme sa na Vás a Vaše detičky.


Ďakujeme

© 2016 Rodinné centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.