Rozvrh pravidelných aktivít v RC HVIEZDIČKA 2020/2021

Pondelok

9:00 – 9:45
YAMAHA – hudobná škola – Robík
(4-18 mesiacov)
Tonka Plintovičová, 0908 977 947
10:00 – 10:45
YAMAHA – hudobná škola – Prvé krôčiky k hudbe
(1,5 - 4 roky)
11:00 – 12:00
HERNIČKA a KÁVIČKA


Utorok

10:00 – 12:00
PODPORNÁ SKUPINA NOSIACICH MAMIČIEK
každý nepárny utorok
Paťka, 0944 869 103
10:00 – 10:45
ŠIKOVNÉ RÚČKY
tvorivé dielničky pre deti od 2 rokov - každý párny utorok
Svetlanka, 0944 503 092
11:00 – 12:00
HERNIČKA a KÁVIČKA


Streda

10:00 – 10:45

DIVADELNÝ KRÚŽOK PRE NAJMENŠÍCH
deti od 2 rokov

Ivana, 0915 835 872
11:00 – 12:00
HERNIČKA a KÁVIČKA


Štvrtok

10:00 – 10:45

HVIEZDIČKOVSKÝ BÁDATEĽKO
aktivity na podporu zmyslového rozvoja detí (deti od 18 mesiacov do 3 rokov)

Martinka, 0908 200 654
10:00 – 12:00
HERNIČKA a KÁVIČKA


Piatok

9:00 – 9:45
CVIČENIE NA FITLOPTÁCH
pre mamičky s deťmi do 1,5 roka
Martinka, 0908 200 654
10:00 – 10:45
CVIČENIE NA FITLOPTÁCH
druhá skupinka pre mamičky s deťmi
od 1,5 roka
11:00 – 12:00
HERNIČKA a KÁVIČKA


Zmena v rozvrhu vyhradená. Rozvrh je platný od septembra 2021

„Nech máme toľko spokojných mamičiek a šťastných detičiek,
koľko je na nebi žiarivých hviezdičiek.“
    Ďakujeme

    © 2016 Rodinné centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.