Pripravujeme od septembra

  • pravidelná burza detských hračiek
  • narodeninové aj iné oslavy v RC Hviezdička
  • posedenia v hviezdičkovskej obývačke so zaujímavými hosťami
  • inšpiratívne besedy, semináre, stretnutia,
  • voľné tehuľkovské stretnutia v RC Hviezdička
  • „Mamičky hviezdia v RC Hviezdička“ – pravidelné workshopy mamičiek pre mamičky,
  • „Tvorivý Monterodič“ – séria tvorivých workshopov pre rodičov
  • Mikuláš, karneval, Deň detí s bohatým programom

Ďakujeme

© 2016 Rodinné centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.