Míľa pre mamu 2016

Ďakujeme všetkým 236 rodinám, ktoré sa zúčastnili podujatia v Banskej Bystrici v Parku pod Pamätníkom SNP (spolu 753 účastníkov v Banskej Bystrici / na Slovensku + v zahraničí to bolo dohromady 28 272). Účastníci podporili myšlienku materských centier a vzdali úctu matkám prejdením 1 míle.

Poďakovanie patrí organizačnému teamu - všetkým dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom z našich centier.
Zároveň ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí podujatie podporili (menovite na plagátiku)...

Ďakujeme

Organizátorky Slavka Polgárová, štatutárka RC Hviezdička
a Veronika Kosková, štatutárka MC Mamina

Zaujímavé linky
Ďakujeme

© 2016 Rodinné centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.