Hviezdičkovský bádateľko

Rodinné centrum Hviezdička Vás srdečne pozýva na kurz s aktivitami zameranými  na rozvoj zmyslového vnímania, jemnej motoriky a sústredenia s použitím vybraných prvkov Montessori pedagogiky. Aktivity sú vhodné pre maminky s detičkami vo veku od 10-12 mesiacov do 3 rokov.

Na kurze sa budeme venovať tvorivým, zaujímavým a nenáročným aktivitám inšpirovanými aj Montessori pedagogikou a tak prispievať k rozvoju schopností detí. 

Vnímanie vývinových období dieťaťa umožňuje rozvoj dieťaťa v rôznych oblastiach – napr. motoriky, jazykov, matematiky, fyziky – v oblastiach, ktorá Vaše dieťatko práve baví...

Kurz sa začne úvodnou – ukážkovou hodinou v utorok 12.4.2016 o 10:00
Kapacita kurzu:
8 detičiek
Dĺžka kurzu:
8 týždňov
Cena za lekciu:
3,-Eur (člen.) / 4,-Eur (nečlen.)
Info a prihlášky: 
0903 121999 mc.hviezdicka.bb@gmail.com

Tešia sa na vás:

Slavka, Barborka a Nikoleta

Ďakujeme

© 2016 Rodinné centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.