Venujte 2%

Aj tento rok môžete poukázať 2% z vašej dane z príjmu nášmu rodinnému centru Hviezdička, ktoré je ako občianske združenie registrované v zozname prijímateľov 2% z dane z príjmu.

Ako?

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Vyplňte vyhlásenie o poukážaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Obe tlačivá si môžete vyžiadať od členiek nášho centra alebo ich nájdete na dostupnom mieste v RC alebo si ich môžete stiahnuť tu:

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní 2% dane

4. Vyplnené tlačivá je potrebné doručiť na Váš daňový úrad do 30. apríla 2019 (prípadne to vyrieši za Vás zamestnávateľ) alebo tlačivá môžete doniesť do nášho centra a my ich odnesieme, pokiaľ je to v BB... ;-)

Fyzické osoby, ktoré si same podávajú daňové priznanie:

1. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
2.  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania:

Názov: Rodinné centrum Hviezdička
Adresa: 9. mája 74, 97401 Banská Bystrica
IČO: 42396981
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK6983300000002000876730 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska)

5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Právnické osoby:

Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania:

Názov: Rodinné centrum Hviezdička
Adresa: 9. mája 74, 97401 Banská Bystrica
IČO: 42396981
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK6983300000002000876730 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

Do 31. marca 2019 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

Do 30. apríla 2019 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

  • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Prostriedky z vašich 2% z dane z príjmu z roku 2018 chceme využiť na zveľadenie priestorov nášho centra.
Ďakujeme

© 2016 Rodinné centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.